Čerpání rozpočtu MHMP 2020

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/1e8bf5fa-d7dd-48da-86e0-16e2eaae4782/resource/7f5152d4-bea3-487d-9eb5-cc9bc2c4308a/download/0f3fa810-9942-49eb-b62c-ff2d8d654804-cerpani_rozpoctu_mhmp_2020.xml

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Čerpání rozpočtu MHMP za rok 2020

Zdroj: Čerpání rozpočtu MHMP 2020

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Květen 15, 2020
Vytvořeno Duben 22, 2020
Formát text/xml
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Dotčené časové období od 2020-01-01
Odkaz na schéma datového zdroje https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Cerpani_rozpoctu_MHMP.schema.json