Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, třída 02

Seznam dlouhodobého hmotného majetku, který je odpisován, účetní třída 02. Atributy: Inventární číslo, Název, Materiálové číslo, Technický název, SuAu evi, Množství, Výrobní číslo, Datum zařazení, Druh

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Daniela Malátová
Správce Pavel Roušar
Naposledy aktualizováno 28 Únor 2018, 12:38 (UTC)
Vytvořeno 28 Leden 2016, 22:56 (UTC)
Odkaz na podmínky užití http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/
Poskytovatel dat MČ Praha 8
Periodicita aktualizace R/P1Y