Dopravní detektory

Historická data obsahující především hodnoty intenzit a rychlostí dopravního proudu nasbíraná na vybraných strategických dopravních detektorech v Praze za období 13.9.2015 – 25.10.2015 jsou dostupná ve formátu CSV. Data v daném časovém rámci jsou již vyčištěna, opravena a odborně doplněna o původně chybějící záznamy dopravními inženýry z Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Vlastní dopravní data jsou doplněna o GIS vrstvu umístnění detektorů v rámci území Prahy ve formátu SHP. Vedle prostorových dat je obsažen i doplňující soubor ve formátu XLSX, který nese informace potřebné pro párování s primární datovou sadou dopravních dat.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Operátor ICT a.s.
Naposledy aktualizováno 26 Červen 2019, 08:21 (UTC)
Vytvořeno 24 Červen 2019, 14:18 (UTC)
Poskytovatel dat Operátor ICT a.s.
Odkaz na dokumentaci datové sady https://golemio.docs.apiary.io/#introduction/dopravni-detektory