Dopravní přestupky MHMP 2017

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/99baf476-a846-4660-9921-57cb8e457d5b/resource/67927f16-8d9c-4524-a0eb-ddb961658c13/download/b1801060-b54f-4fbf-a9ae-215df2f6b3a6-mhmp_dopravni_prestupky_2017.csv

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Informace o přestupcích spadajících do agendy organizace dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních...

Zdroj: Dopravní přestupky MHMP 2017

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Datový slovník

Sloupec Typ Název Popis
DATSK timestamp
CASSK text
MISTOSK text
PRAHA text
OZNAM text
MPZ text
TOVZN text
OSOBA text
FIRMA text
PRAVFOR text

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Duben 30, 2020
Vytvořeno Duben 30, 2020
Formát text/csv
Odkaz na podmínky užití http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero
Dotčené časové období od 2017-01-01
Dotčené časové období do 2017-12-31
Odkaz na schéma datového zdroje https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Dopravni_prestupky_MHMP.schema.json