WGS 84 Shapefile

URL: http://opendata.iprpraha.cz/CUR/URK/URK_StavebniUzavery_l/WGS_84/URK_StavebniUzavery_l_shp.zip

WGS 84 Shapefile (27.4 KB)

Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Říjen 14, 2016
Vytvořeno Říjen 14, 2016
Formát zip:shp