Naměřené hodnoty polutantů v ovzduší 2. pol. 2019

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/d059b401-e437-420f-9907-d81d2e8da495/resource/59d32385-c903-4258-9011-e7ed70aec7eb/download/78aa4d8d-d031-4b92-92af-adfea031462a-lampysensory-2019-2pololeti.csv.gz

Odečty z 43 senzorů, které jsou rozmístěny na vybraných lampách (2. pol. 2019)

Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Říjen 23, 2019
Vytvořeno Červenec 1, 2019
Formát text/csv