Naměřené hodnoty polutantů v ovzduší 1. pol. 2019

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/d059b401-e437-420f-9907-d81d2e8da495/resource/61b0893d-dced-46e8-9ef7-0e76833f2857/download/2e6bbd16-8d1c-4efa-b0f0-06a74f40d8d3-lampysensory-2019-1pololeti.csv.gz

Odečty z 43 senzorů, které jsou rozmístěny na vybraných lampách (1. pol. 2019)

Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Červenec 1, 2019
Vytvořeno Leden 2, 2019
Formát text/csv