Naměřené hodnoty polutantů v ovzduší 2. pol. 2018

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/d059b401-e437-420f-9907-d81d2e8da495/resource/75764f25-117f-40ec-b0ec-4c449feab2a4/download/636f6a2e-3a48-4801-afce-05c864adc60e-lampy_2019.csv.gz

Odečty z 43 senzorů, které jsou rozmístěny na vybraných lampách (2. pol. 2018)

Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Leden 2, 2019
Vytvořeno Říjen 10, 2018
Formát text/csv