Alšovo nábř. - Celkový počet minut nabíjení na ...

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/c9d0cc02-45b3-499f-865f-74b07ae77393/resource/e4ac649b-8296-40cc-b2e4-699b6fc5467b/download/379fa46c-da54-49f7-8660-da94f5e1b5b9-alovo-nab.-celkovy-poet-minut-nabijni-na-obou-portech.csv

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Průměrný počet nabíjení skrze USB portu za den, za období 5.9.2017 až 31.1.2018. Některé lavičky nefungovaly po celou dobu, tato skutečnost byla brána v úvahu, proto je metrika o počtu...

Zdroj: Chytré lavičky (pilot) - USB

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Datový slovník

Sloupec Typ Název Popis
Year numeric
Month numeric
Datum timestamp
Celkový počet minut nabíjení numeric

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Červen 20, 2018
Vytvořeno Červen 20, 2018
Formát text/csv