Statistiky žádostí o informace dle 106/1999

Statistika žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím směřovaných vůči Magistrátu hl. m. Prahy. Datová sada obsahuje počty:

  • podaných žádostí o poskytnutí informace
  • vyřízených poskytnutím informace
  • rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
  • odvolání proti rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
  • stížností na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno 28 Listopad 2017, 18:37 (UTC)
Vytvořeno 13 Červen 2017, 06:45 (UTC)
Odkaz na podmínky užití http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero
Poskytovatel dat Hlavní město Praha
Periodicita aktualizace R/1YP
Dotčené časové období od 2010-01-01
Dotčené časové období do 2016-31-12