Všechny údaje v XML

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/0c1224aa-710b-401a-88ca-7ac7197b4210/resource/85f79360-bb21-42d3-b65c-08beac21e58d/download/0e4c1886-138c-4da4-b9db-499e1d8ede91-granty-2014.zip

Seznam všech údajů ke grantům financovaným od daného roku ve formátu XML.

Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Duben 18, 2018
Vytvořeno Listopad 14, 2017
Formát ZIP