Průjezdy cyklistů (Na kole Prahou)

Směrové počty průjezdů cyklistů (uživatelů aplikace Na kole Prahou) s agregací na hodinové úseky za rok 2017. Aplikaci lze nalézt na https://nakoleprahou.cz

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Operátor ICT a. s.
Naposledy aktualizováno 21 Září 2018, 07:10 (UTC)
Vytvořeno 19 Červen 2018, 06:58 (UTC)
Poskytovatel dat Magistrát hlavního města Praha
Periodicita aktualizace 1 ročně
Odkaz na dokumentaci datové sady https://golemio.docs.apiary.io/#introduction/cyklodoprava/na-kole-prahou