Směrové průjezdy v uliční síti 2018

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/43275029-6197-4242-89f1-91ec11c4cc80/resource/43bf04ac-868a-4722-8a2e-1065d2d8ba37/download/64631710-2c2c-432d-b089-4d98c8e2e505-praha_intenzity_2018.zip

Směrové počty průjezdů cyklistů (uživatelů aplikace Na kole Prahou) s agregací na hodinové úseky za 2018 na jednotlivých segmentech pražské silniční a cyklostezkové sítě. Ke každému segmentu jsou poskytnuty intenzity v obou směrech a to v jednotlivých podintervalech dne (0:00-7:00, 7:00-10:00, 10:00-16:00, 16:00-20:00\r\na 20:00-23:59) a s rozlišením na pracovní a nepracovní dny. Jsou poskytnuty jak skutečně zaznamenané intenzity za celé sledované období, tak i odhadované celkové denní intenzity získané kombinací zaznamenaných dat o jízdách a dat z profilových sčítačů cyklistické dopravy. Pro získání intenzit cyklistů byla vstupní data o zaznamenaných jízdách přiřazena na silniční a cyklostezkovou síť. Z počátečního počtu 95 290 se korektně podařilo přiřadit 49 217 jízd; ostatní jízdy nebylo možné použít z důvodu nepřesného GPS záznamu nebo nekompatibility jízdy s mapovými podklady.

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Duben 18, 2019
Vytvořeno Duben 18, 2019
Formát application/zip