Aktivní_dodatky_nebytové_prostory_27_6_2019_k ...

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/51c467c5-4eb3-4701-9df6-aa81e47cfda9/resource/eac5dbb6-747d-494d-9c37-9dc8823ed657/download/d06215e1-a3f5-4028-8209-6cf480e29abf-aktivni_dodatky_nebytove_prostory_27_6_2019_k-publikaci.csv

Přehled dodatků k uzavřeným smlouvám na nebytové prostory hl. m. Prahy – seznam je generován z aplikace CES, která slouží Magistrátu hl. m. Prahy pro evidenci uzavřených smluv a dále pro uveřejňování smluv v Registru smluv. Data nemusí být úplná, a to z důvodu nesprávně zvoleného typu uzavírané smlouvy při editaci dat.

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Datový slovník

Sloupec Typ Název Popis
číslo smlouvy / dodatku text
číslo původní smlouvy (u dodatku) text
Rok numeric
Typ smlouvy celý text
IČO 2.sml.strany text
Název 2.sml.strany text
Datum podepsání smlouvy timestamp
Plnění >50 tis.Kč numeric
Výše plnění text
Předmět smlouvy text
Počet dodatků k smlouvě text
Útvar odpovědný za smlouvu celý text
Datum účinnosti smlouvy text
Smlouva na dobu určitou text
Datum registrace ISRS text
Datum ukončení smlouvy text
Stav registrace na ISRS text
ID verze na ISRS text
ID smlouvy na ISRS text
Stav smlouvy text
Počet příloh k smlouvě text
Podepsal za město - funkce text
Identifikátor záznamu text
Odkaz na ISRS/Registr smluv text
Odkaz na portál HMP text

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Březen 4, 2020
Vytvořeno Červen 28, 2019
Formát text/csv