Platné kupony podle kategorií

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/37e9c461-cecd-4a90-969b-7b7901d9ca08/resource/17e3ac91-9133-4fa9-a0e5-afc1500eac4a/download/7b751763-6691-4d66-b584-1692d6d11728-validcoupons.csv

Dataset obsahuje typy tarifů Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP), v rámci aplikace Dopravní odbavovací systém. Dalé obsahuje počty nahraných kuponů daného typu.

Položky datasetu:

  • Id - interní identifikátor kuponu
  • Kód tarifu - kód DPP označující tarif
  • Název tarifu - popis tarifu DPP
  • Počet kupónů - počet kuponů v rámci daného tarifu

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Datový slovník

Sloupec Typ Název Popis
Id numeric
Kód tarifu text
Název tarifu text
Počet kupónů numeric

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Květen 23, 2016
Vytvořeno Květen 23, 2016
Formát CSV