Stavy karet

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/37e9c461-cecd-4a90-969b-7b7901d9ca08/resource/c10520f0-39bf-4370-af9f-88597d979dd7/download/572b74bd-e89d-4eaa-81ec-25da2f9b2b3c-cardstates.csv

Dataset obsahuje všechny interní stavy, kterých může Opencard nabývat (aktivní, blokovaná, expirovaná...) a počty karet, které jsou v současnosti v daném stavu.

Položky datasetu

  • Id - interní identifikátor stavu
  • Kód stavu karty - dvoupísmenný kód stavu karty
  • Stav karty - slovní popis stavu karty
  • Počet karet - počet karet, které se nacházejí v daném stavu

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Datový slovník

Sloupec Typ Název Popis
Id numeric
Kód stavu karty text
Stav karty text
Počet karet numeric

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Květen 23, 2016
Vytvořeno Květen 23, 2016
Formát CSV