měsíční plat tajemníka a vedoucích odborů

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/7dbf0276-ee4a-4069-982b-79bda6c8f69b/resource/21580f57-839e-4411-8205-d167656f6d77/download/2c2bda96-7515-4114-a64a-d7fa42da9046-p6pvk31-12-2015tajvo.xlsx

měsíční plat tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 dle platového výměru, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž měsíční plat přísluší do daného pásma, v členění po 5.000 Kč od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Březen 22, 2016
Vytvořeno Březen 22, 2016
Formát XLSX