měsíční plat tajemníka a vedoucích odborů 2017

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/7dbf0276-ee4a-4069-982b-79bda6c8f69b/resource/3456c554-205e-41a7-bdea-60929b4682a6/download/61738f37-0d17-4ff8-b884-a8aa1e9efa53-pv-k-31.12.2017-taj-vo.xls

měsíční plat tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 dle platového výměru, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž měsíční plat přísluší do daného pásma, v členění po 5.000 Kč od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Únor 26, 2018
Vytvořeno Únor 26, 2018
Formát XLS