roční souhrn náhrad mzdy

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/7dbf0276-ee4a-4069-982b-79bda6c8f69b/resource/a0757515-aed9-4cc2-974b-4269243e0689/download/25f331b4-4d9b-4d1f-b8b8-44afffbb1b47-p6nahradaulehovydlkuamezd2015.xlsx

roční souhrn náhrad mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce osobám samostatně výdělečně činným nebo zaměstnavatelům členů zastupitelstva, členům komisí a výborů a pracovních skupin

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Březen 22, 2016
Vytvořeno Březen 22, 2016
Formát XLSX