jednorázové odměny a peněžité dary členům - ...

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/7dbf0276-ee4a-4069-982b-79bda6c8f69b/resource/fc54429f-0064-4edb-a153-5b7dfd357fd5/download/1e2eb6c9-cc1a-491c-9cd1-1bf9ef30ed31-p6odmnylenkomisi-odbornik.xlsx

jednorázové odměny a peněžité dary členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6 (Zásady pro poskytování jednorázových odměn a peněžitých darů členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6, za jejich práci ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 6 a pracovních skupinách jmenovaných RMČ Praha 6, usnesení Rady městské části ze dne 28.11.2007 č. 941/07), jmenovitě s uvedením přesné výše roční odměny, s tím, že v případě členství odborníků ve více výborech a komisích jde o součet odměn za všechny výbory a komise

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Březen 22, 2016
Vytvořeno Březen 22, 2016
Formát XLSX