4. zasedání ZMČ Praha 6

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/588e5c1e-d8a7-4473-9c63-41d42072345d/resource/52a67624-74a9-40dc-a0ed-b709535de7c7/download/7ab8cc2d-2dbb-4a28-a736-9c8c35340914-p6-4.zasedanizastupitelstvamstskeastipraha6-21-10-2015.pdf

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Soubory obsahují přehled o výsledcích všech hlasování na jednání Zastupitelstva městské části Praha s jmenovitým uvedením, kdo hlasoval pro, proti a kdo se hlasování zdržel. Podkladem je...

Zdroj: Přehled hlasování ZMČ Praha 6 - volební období 2014-2018

Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Listopad 27, 2015
Vytvořeno Listopad 13, 2015
Formát PDF