18. zasedání ZMČ Praha 6 pokračování

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/588e5c1e-d8a7-4473-9c63-41d42072345d/resource/5e7055c4-7a0f-4e62-8b00-8812c4378c11/download/bf4019f0-3b88-4639-a1bd-c609f2db0715-18.zasedani-zastupitelstva-m-praha6-pokraovani.xml

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Soubory obsahují přehled o výsledcích všech hlasování na jednání Zastupitelstva městské části Praha s jmenovitým uvedením, kdo hlasoval pro, proti a kdo se hlasování zdržel. Podkladem je...

Zdroj: Přehled hlasování ZMČ Praha 6 - volební období 2014-2018

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Únor 5, 2018
Vytvořeno Únor 5, 2018
Formát XML