18. zasedání ZMČ Praha 6 pokračování

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/588e5c1e-d8a7-4473-9c63-41d42072345d/resource/e5007c94-846c-45bb-9355-3b277896fee1/download/265677c8-7732-4da6-bcf9-0019e3b36222-18.zasedani-zastupitelstva-m-praha6-pokraovani.pdf

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Soubory obsahují přehled o výsledcích všech hlasování na jednání Zastupitelstva městské části Praha s jmenovitým uvedením, kdo hlasoval pro, proti a kdo se hlasování zdržel. Podkladem je...

Zdroj: Přehled hlasování ZMČ Praha 6 - volební období 2014-2018

Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Únor 5, 2018
Vytvořeno Únor 5, 2018
Formát PDF