Přehled MŠ

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/1ad23237-834d-4680-b035-54df474bc400/resource/0be14065-c480-4787-99ca-c3fe9df6f117/download/b8914eee-9c2c-40ad-8374-bfe15af95afb-opravym.xlsx

Soubor obsahuje přehled všech investičních akcí a velkých oprav realizovaných v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 6 v období od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2015 s uvedením názvu školského zařízení, stručným popisem realizované akce, rok realizace, náklady na akci včetně DPH a typem akce (v rozlišení na investiční akce a velké opravy). Zdrojem je interní evidence OŠKS ÚMČ Praha 6 realizovaných investic a oprav základních škol a mateřských škol.

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Datový slovník

Sloupec Typ Název Popis
NÁZEV ŠKOLY - STRUČNÝ POPIS AKCE text
ROK REALIZACE numeric
NÁKLADY AKCE V Kč (včetně DPH) numeric
TYP AKCE text

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Březen 10, 2016
Vytvořeno Březen 10, 2016
Formát XLSX