Počty dětí ve školním roce 2016/2017 v MČ Praha 8

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/8d97e4cc-9e3d-4e84-bb9c-6db5656cfbd3/resource/ccca7eb3-25d5-4940-80a0-f5923d8fc75b/download/4cef2a18-fd66-4d22-bedf-bd244138acec-poty-dti-m-2016-2017.csv

Počty dětí v jednotlivých mateřských školách zřízeních městkou části Praha 8 ve školním roce 2016/2017

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Datový slovník

Sloupec Typ Název Popis
Název mateřské školy text
numeric
Typ text
Adresa mateřské školy text
Školní rok text
Počet tříd numeric
Počet dětí numeric
Latitude text
Longitude text

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Únor 14, 2018
Vytvořeno Únor 14, 2018
Formát CSV
Dotčené časové období od 2016
Dotčené časové období do 2017
Formát schématu datového zdroje text/csv