Dlouhodobý nehmotný majetek, třída 01

Seznam dlouhodobého nehmotného majetku, účetní třída 01. Atributy: Inventární číslo, Název, Materiálové číslo, Technický název, SuAu evi, Množství, Výrobní číslo, Datum zařazení, Druh

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Dita Marholdová
Správce Pavel Roušar
Naposledy aktualizováno Březen 17, 2017, 16:40 (UTC)
Vytvořeno Leden 28, 2016, 22:57 (UTC)
Odkaz na podmínky užití http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/
Poskytovatel dat MČ Praha 8
Periodicita aktualizace R/P1Y