Dlouhodobý nehmotný majetek MČ Praha 8 2018

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/a4f4edaa-aa3d-46e8-ae77-4215438ea0b4/resource/dbd9ab10-364d-4675-a508-3ca28d210de8/download/382e6407-d989-40bd-87a9-7799ed967232-dnm-nehmotny_2018.csv

Dlouhodobý nehmotný majetek městské části Praha 8 ke konci kalendářního roku 2018

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Srpen 23, 2019
Vytvořeno Srpen 23, 2019
Formát text/csv