Seznam základních škol v MČ Praha 8 2016-2017

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/846dd85c-6657-4c7e-9942-c1682d199edb/resource/bfec2a39-98b0-4188-9f7a-8ab76997267d/download/9c16fc84-13c3-478c-be35-b9ea455f2d77-z-2016-2017-kontakty.csv

Seznam základních škol zřízených městskou části Praha 8, aktualizace k 31.12.2016

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Datový slovník

Sloupec Typ Název Popis
numeric
Název základní školy text
Typ text
Adresa text
Latitude text
Longitude text
Ředitel/ Ředitelka text
Telefon text
E-mail text
ID schránka text
Telefonní ústředna text
E-mail školy text
Webová prezentace text
Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání text
Telefon MŠ text
E-mail MŠ text

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Únor 9, 2018
Vytvořeno Únor 9, 2018
Formát CSV
Dotčené časové období od 1.9.2016
Dotčené časové období do 30.6.2017
Formát schématu datového zdroje text/csv