Pražské parky JSON

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/1b9c47a0-518f-435b-a4be-bc5814674b02/resource/153996b7-f456-497d-816c-0ad84bcb5547/download/03f2c696-ad63-4dc5-94c6-d22c0ebff3ff-gardens.json

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Pražské zahrady, parky a zelené plochy.

Zdroj: Pražské parky

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Leden 19, 2018
Vytvořeno Leden 5, 2018
Formát GeoJSON
Formát schématu datového zdroje application/json