Lexikon zvířat

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/8a92abe2-8466-43f1-aedb-1eb953b720df/resource/4fc2aaff-3e7b-4d24-94d7-713a1f45074c/download/b91ccc1c-528c-4269-90d1-daccd2843d21-lexiconcomplete.csv

Lexikon zvířat v ZOO Praha.

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Datový slovník

Sloupec Typ Název Popis
id numeric
title text
latin_title text
classes text
order text
description text
image_src text
image_alt text
continents text
spread_note text
biotop text
biotopes_note text
food text
food_note text
proportions text
reproduction text
attractions text
projects_note text
breeding text
localities_title text
localities_url text

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Prosinec 15, 2017
Vytvořeno Květen 5, 2016
Formát CSV