30 datových sad nalezeno

Organizace: Magistrát hl. m. Prahy

Filtrovat výsledky
 • Využívání služeb

  Využívání služeb magistrátu, např. tohoto portálu.
 • Publikační plán MHMP

  Výčet, popis a termíny publikace datových sad MHMP
 • Stanoviště tříděného odpadu

  Stanoviště tříděného odpadu. Tato stanoviště mohou být umístěna na ulici a jsou volně přístupná, nebo jsou součástí domovního vybavení a slouží výhradně obyvatelům příslušných...
 • Velkoobjemové kontejnery

  Umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v ulicích hl. m. Prahy.
 • Stanoviště tříděného odpadu - položky

  Stanoviště tříděného odpadu - sledované položky (druh odpadu, četnost vývozu, typ kontejneru).
 • Odpadní zařízení pro občany

  Odpadní zařízení pro občany. Bodová vrstva reprezentující Sběrné dvory hl. m. Prahy a městských částí, dále stabilní sběrny nebezpečného odpadu, Zařízení pro sběr bioodpadu.
 • Nebytové prostory

  Informace o nebytových prostorech ve správě odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy
 • Smlouvy

  Platné a historické smlouvy MHMP, objednávky, dodatky, dílčí smlouvy. Data jsou načítána přímo ze zdrojového systému centrální evidence smluv a vzhledem k tomu, že se jedná i o...
 • Faktury

  Uhrazené faktury za období 2014-2019
 • Sportoviště

  Databáze klubů a sportovišť odboru Sportu a volného času MHMP.
 • Kamery

  Pozice dopravních kamer na území hl.m. Prahy
 • Stanoviště tříděného odpadu - položky - body

  Stanoviště tříděného odpadu - sledované položky (ulice, přístupnost, druh odpadu, počet kontejnerů, četnost vývozu, typ kontejneru).
 • Úřední deska hlavního města Prahy

  Seznam dokumentů z úřední desky hlavního města Prahy rozdělený podle data vyvěšení.
 • Granty 2018

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2018. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2017

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2017. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2016

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2016. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2019

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2019. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2015

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2015. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2014

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2014. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2011

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2011. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).