232 datových sad nalezeno

Filtrovat výsledky
 • Granty 2008

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2008. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2009

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2009. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2007

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2007. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2006

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2006. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Stanoviště tříděného odpadu

  Stanoviště tříděného odpadu. Tato stanoviště mohou být umístěna na ulici a jsou volně přístupná, nebo jsou součástí domovního vybavení a slouží výhradně obyvatelům příslušných...
 • Stanoviště tříděného odpadu - položky - body

  Stanoviště tříděného odpadu - sledované položky (ulice, přístupnost, druh odpadu, počet kontejnerů, četnost vývozu, typ kontejneru).
 • Statistiky žádostí o informace dle 106/1999

  Statistika žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím směřovaných vůči Magistrátu hl. m. Prahy. Datová sada obsahuje počty: podaných...
 • Odtahy vozidel

  Statistika odtahů 2010-2015.
 • Stenozáznamy zasedání zastupitelstva

  Stenozáznamy ze zasedání zastupitelstva ve volebním období 2014-2018.
 • Sportoviště

  Databáze klubů a sportovišť odboru Sportu a volného času MHMP.
 • Velkoobjemové kontejnery

  Umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v ulicích hl. m. Prahy.
 • Odpadní zařízení pro občany

  Odpadní zařízení pro občany, stav 7/2017. Bodová vrstva reprezentující Sběrné dvory hl. m. Prahy a městských částí, dále stabilní sběrny nebezpečného odpadu, Zařízení pro sběr...
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).