79 datových sad nalezeno

Formáty: CSV

Filtrovat výsledky
 • Využívání služeb

  Využívání služeb magistrátu, např. tohoto portálu.
 • Zóny placeného stání nové (2016)

  Zóny placeného stání v hl. m. Praze - nové (2016), vymezené plochou
 • Granty 2018

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2018. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2017

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2017. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2016

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2016. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2019

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2019. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2015

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2015. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2014

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2014. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2011

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2011. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2010

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2010. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2013

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2013. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2012

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2012. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Úřední deska hlavního města Prahy

  Seznam dokumentů z úřední desky hlavního města Prahy rozdělený podle data vyvěšení.
 • Volná pracovní místa na ÚMČ Praha 8

  Webová stránka s aktuálními údaji volných pracovních míst na Úřadě městské části Praha 8 a seznam výběrových řízení na volná pracovní místa
 • Statistiky prodaných jízdenek

  Měsíční statistiky prodaných jízdenek.
 • Statistiky prodaných kuponů

  Měsíční statistiky prodaných kupónů - předprodeje.
 • Strážníci Městské policie hl. m. Prahy

  Strážníci (okrskáři) Městské policie hl. m. Prahy
 • Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, třída 02

  Seznam dlouhodobého hmotného majetku, který je odpisován, účetní třída 02. Atributy: Inventární číslo, Název, Materiálové číslo, Technický název, SuAu evi, Množství, Výrobní...
 • Dlouhodobý nehmotný majetek, třída 01

  Seznam dlouhodobého nehmotného majetku, účetní třída 01. Atributy: Inventární číslo, Název, Materiálové číslo, Technický název, SuAu evi, Množství, Výrobní číslo, Datum...
 • Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, třída 03

  Seznam dlouhodobého hmotného majetku, který je odpisován, účetní třída 03. Atributy: inventární číslo, Název, Materiálové číslo, Technický název, SuAu evi, Množství, Výrobní...
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).