96 datových sad nalezeno

Formáty: CSV

Filtrovat výsledky
 • Roční statistika PID

  Roční statistika Pražské integrované dopravy. Obsahuje mimo jiné data o počtu dopravců, linek, spojů, vozů a ujetých kilometrů PID v jednotlivých letech.
 • Zóny placeného stání nové (2016)

  Zóny placeného stání v hl. m. Praze - nové (2016), vymezené plochou
 • Granty 2018

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2018. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2017

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2017. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2016

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2016. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2019

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2019. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2015

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2015. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2014

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2014. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2011

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2011. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2010

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2010. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2013

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2013. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Granty 2012

  Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2012. Všechny datové sady s informacemi o grantech za jednotlivé roky lze najít...
 • Volná pracovní místa na ÚMČ Praha 8

  Webová stránka s aktuálními údaji volných pracovních míst na Úřadě městské části Praha 8 a seznam výběrových řízení na volná pracovní místa
 • Strážníci Městské policie hl. m. Prahy

  Strážníci (okrskáři) Městské policie hl. m. Prahy
 • Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, třída 02

  Seznam dlouhodobého hmotného majetku, který je odpisován, účetní třída 02. Atributy: Inventární číslo, Název, Materiálové číslo, Technický název, SuAu evi, Množství, Výrobní...
 • Dlouhodobý nehmotný majetek, třída 01

  Seznam dlouhodobého nehmotného majetku, účetní třída 01. Atributy: Inventární číslo, Název, Materiálové číslo, Technický název, SuAu evi, Množství, Výrobní číslo, Datum...
 • Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, třída 03

  Seznam dlouhodobého hmotného majetku, který je odpisován, účetní třída 03. Atributy: inventární číslo, Název, Materiálové číslo, Technický název, SuAu evi, Množství, Výrobní...
 • Kontakty a organizační stuktura ÚMČ Praha 8

  Obsahuje základní informace o struktuře Úřadu městské části Praha 8 včetně kontaktů na zaměstnance a pracovníky úřadu.
 • Počty dětí v mateřských školách zřízených MČ Praha 8

  dataset obsahuje záznamy s počty dětí v jednotlivých mateřských školách zřízených městskou částí Praha 8
 • Seznam základních škol MČ Praha 8

  Seznam základní škol zřízených městkou částí Praha 8
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).