Podlažnosti

Výška objektů vyjádřená pomocí počtu podlaží, sledovaná jen u hlavních hmot (nikoli u dopňkových staveb), včetně základních informací o typu střechy, ustupujících podlažích v nejvyšších polohách budov, případně využití podkroví.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Maintainer Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Last Updated October 25, 2019, 09:15 (UTC)
Created October 21, 2015, 15:05 (UTC)
URI souvisejícího geografického území http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31
Typ územního prvku RÚIAN KR
Kód územního prvku RÚIAN 31
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/5429
Odkaz na dokumentaci datové sady http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=601B7F51-EBA2-4E86-9B02-10AE47A1FF19