Jízdní řády v GTFS

URL: http://data.pid.cz/PID_GTFS.zip

General Transit Feed Specification (GTFS) definuje obecný formát pro jízdní řády veřejné dopravy a přidružených geografických informací. GTFS "feed" umožňuje dopravcům a organizátorům publikovat jejich data a vývojářům psát aplikace, které tato data využívají.

Tento denně aktualizovaný export obsahuje jízdní řády všech linek PID (metro, tramvaje, autobusy městské i příměstské, přívozy, lanovka, vlaky). Data jsou poskytována minimálně na týden dopředu. Součástí jsou též trasy spojů, polohy zastávek, informace o tarifu pro výpočet jízdného na dané spojení a informace o garantovaných návaznostech mezi spoji.

Upozornění: informace o vlakových linkách jsou v současnosti pouze experimentální, ve výjimečných případech (svátky, krátkodobé výluky) nemusí odpovídat aktuálnímu stavu.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated April 18, 2018
Created April 18, 2018
Format GTFS
Odkaz na podmínky užití https://pid.cz/opendata/
Odkaz na schéma datového zdroje https://developers.google.com/transit/gtfs/