2 datové sady nalezeny

Tagy: smlouvy

Filtrovat výsledky
  • Nebytové prostory

    Informace o nebytových prostorech ve správě odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy
  • Smlouvy

    Platné a historické smlouvy MHMP, objednávky, dodatky, dílčí smlouvy. Data jsou načítána přímo ze zdrojového systému centrální evidence smluv a vzhledem k tomu, že se jedná i o...