2 datové sady nalezeny

Formáty: XML zip:dgn zip:dwg Tagy: Praha

Filtrovat výsledky
  • Budovy 3D

    3D model zástavby pro Prahuje zpracováván fotogrammetricky.Digitální modelování bylo prováděno v systému Microstation a vytvořená data následně převedena do formátu 3D...
  • Digitální model terénu

    Digitální model terénu (DMT) modeluje zemský povrch ve smyslu holéhopovrchu bez ohledu na vegetaci a lidské výtvory jako jsou budovy, mosty apod. Současný DMT Prahy byl vytvořen...