Vítejte na celoměstském portálu pro otevřená data hlavního města Prahy. Zde magistrát hlavního města, příspěvkové organizace, městské části a další související subjekty zveřejňují data ve strojově čitelných formátech.

O otevřených datech

Otevřená data jsou

  • komukoliv zdarma a volně dostupná ke stažení na Internetu
  • zveřejněna v úplné podobě bez záměrného odstraňování vybraných údajů
  • strojově čitelná
  • použitelná bez omezení (tj. pro komerční i nekomerční účely)

Otevřená data navíc musí být

  • katalogizovaná v Národním katalogu otevřených dat
  • zveřejněná dle Standardů publikace a katalogizace otevřených dat Ministerstva vnitra ČR dokumentovaných na tomto webu

Nejedná se o nic složitého. Běžné je zveřejňovat např. výroční zprávy. Ale z těch se již čtenář nedozví na základě jakých dat se dospělo k závěrům. V otevřených datech se zveřejní samotná sesbíraná data (např. dopravní statistika, počet přijatých žádostí) a každý je může využít.

O otevřených datech v Praze

Již v programovém prohlášení Rady hl. města Prahy byla otevřená data zanesena jako jeden z cílů. Dne 19. 5. 2015 komise ICT Rady hl. města Prahy schválila projektový záměr celopražských otevřených dat.

O CKAN

CKAN je přední světová open source platforma pro datové portály.

CKAN je kompletní softwarové řešení, které je ihned připravené k nasazení, pomáhající k tomu, aby data byla dostupná a využitelná. To je dosaženo pomocí nástrojů, které usnadňují publikaci, sdílení, vyhledávání a využívání dat (včetně ukládání dat a zpřístupnění dat pomocí robustního API). CKAN je určen poskytovatelům dat (orgány státní správy a samosprávy, podniky a organizace), kteří chtějí, aby jejich data byla dobře dostupná.

CKAN je využíván vládami a skupinami uživatelů po celém světě a je to platforma mnoha oficiálních a komunitních datových portálů, mezi které patří portály veřejné správy na regionální, národní a nadnárodní úrovni, jako jsou např. portály Velké Británie data.gov.uk a Evropské Unie publicdata.eu, Brazílie dados.gov.br, portály veřejné správy v Holandsku, jakož i portály měst a obcí v USA, Velké Británii, Argentině, Finsku a jinde.

Kontakty

V případě technických problémů s portálem kontaktujte suchomel.vaclav@operatorict.cz. Informace k obsahu jednotlivých datových sad Vám poskytne příslušná organizace. Pokud máte jiný dotaz či připomínky, napište nám na opendata@praha.eu.

Děkujeme