Přejít na obsah

Vítejte na celoměstském portálu pro otevřená data hlavního města Prahy. Zde magistrát hlavního města, příspěvkové organizace, městské části a další související subjekty zveřejňují data ve strojově čitelných formátech.

Datová sada „Jízdní řády“ od DPP, https://opendata.praha.eu/dataset/dpp-jizdni-rady, není dostupná. V případě potřeby je k dispozici datová sada „Jízdní řády PID“ od ROPID https://opendata.praha.eu/dataset/jizdni-rady-pid, která je obsahově téměř totožná.