Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Využití a přínos otevřených dat

Otevřená data jsou data, která jsou volně dostupná, snadno použitelná pro každého. Otevřená data mají mnoho přínosů pro společnost, například:

  • Zvyšují kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejných služeb. Otevřená data umožňují občanům a organizacím kontrolovat a hodnotit činnost státu, podporovat participaci a spolupráci, zlepšovat rozhodování a inovace.
  • Přinášejí úsporu nákladů a hospodářský růst. Otevřená data umožňují snižovat duplicity a zvyšovat efektivitu ve veřejné správě, stejně jako vytvářet nové příležitosti pro podnikání, zaměstnanost a konkurenceschopnost. Otevřená data také podporují rozvoj nových produktů a služeb založených na datech, které přinášejí hodnotu pro zákazníky a společnost.
  • Přispívají k řešení společenských problémů a výzev. Otevřená data umožňují sdílet a kombinovat různé zdroje dat pro lepší pochopení a analýzu složitých témat, jako jsou zdraví, životní prostředí, sociální spravedlnost nebo bezpečnost.

Příklady aplikací a služeb využívajících otevřená data

example

PID polohy

Projekt Sledování poloh PID využívá nástroje Datové platformy Golemio, zejména formou zajištění zpracování a poskytování polohových dat v pražské integrované dopravě a vytvoření rozhraní pro odjezdové tabule a mobilní aplikace. Cestující se tak ihned dozví, jestli vybraný spoj jede načas nebo má prodlení. Díky open API jsou data využívají i aplikace třetích stran, například Google Maps.

Zobrazit více
example

Atlas životního prostředí

Atlas životního prostředí v Praze je soubor webových mapových aplikací, které prezentují dostupné informace o stavu a ochraně životního prostředí v hl. m. Praze. Tematicky je rozčleněn do oblastí ovzduší, krajina, voda, hluk a odpady. Mapy jsou pravidelně aktualizovány na základě údajů od Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a dalších městských a státních organizací.

Zobrazit více
example

Praha dopravní

Jedná se o prototyp webové aplikace, která zobrazuje různá časoprostorová data o dopravě na důležitých silnicích v Praze a Středočeském kraji. Data pocházejí z datové platformy Golemio, Ředitelství silnic a dálnic, Technické správy komunikací a Waze for Cities. Aplikace umožňuje sledovat aktuální i minulý stav dopravy, prezentovat a analyzovat dopravní data pro různé cílové skupiny a podporovat spolupráci mezi městskými subjekty, univerzitami a dalšími partnery.

Zobrazit více
example

Hlídač státu

Hlídač státu je webová platforma, kde na jednom místě probíhá kontrola, analýza a propojování dat z registru smluv, veřejných zakázek, dotací, sponzorů politických stran i jednání politiků samotných.

Zobrazit více
example

Brněnské brownfieldy

Mapová aplikace vytvořená z otevřené datové sady Brownfields.

Zobrazit více
example

Jak se změnil počet obyvatel vaší obce?

Otevřená data využívá také datová žurnalistika. Seznam Zprávy na základě dat zmapovaly, jak se v posledních 150 letech vyvíjely počty obyvatel v jednotlivých obcích

Zobrazit více