Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

O otevřených datech

Katalog otevřených dat hlavního města Prahy slouží ke zveřejňování datových sad magistrátu, příspěvkových organizací, městských částí a dalších subjektů.

Nejedná se o nic složitého. Běžné je zveřejňovat např. výroční zprávy. Ale z těch se již čtenář nedozví na základě jakých dat se dospělo k závěrům. V otevřených datech se zveřejní samotná sesbíraná data (např. dopravní statistika, počet přijatých žádostí) a každý je může využít.

Již v programovém prohlášení Rady hl. města Prahy byla otevřená data zanesena jako jeden z cílů. Dne 19. 5. 2015 komise ICT Rady hl. města Prahy schválila projektový záměr celopražských otevřených dat.

Lokální katalog otevřených dat (LKOD)

Katalog otevřených dat hlavního města Prahy byl postaven na řešení LKOD, za jehož vývojem stojí tým datové platformy Golemio ze společnosti Operátor ICT. Nové řešení LKODu nahrazuje dřívější katalog postavený na systému CKAN, který už nevyhovoval současným datovým standardům. Nový LKOD je modulární a rozšiřitelný a je vyvíjen jako open source a v základu využitelný jiným městem, krajem nebo organizací pro administraci datových sad a jejich publikování v Národním katalogu otevřených dat.

Kontakty

V případě problémů s portálem nebo požadavků na vytvoření účtu kontaktujte blaha.ladislav@operatorict.cz. Informace k obsahu jednotlivých datových sad vám poskytne příslušná organizace. Pokud máte jiný dotaz či připomínky, napište nám na opendata@praha.eu.