Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Co jsou otevřená data

Vítejte na celoměstském portálu pro otevřená data hlavního města Prahy. Zde magistrát hlavního města, příspěvkové organizace, městské části a další související subjekty zveřejňují data ve strojově čitelných formátech.

  • Otevřená data jsou
  • Data jsou volně dostupná na internetu ve formě datových souborů, které lze stáhnout a které jsou ve strojově čitelném a otevřeném formátu - CSV, XML, JSON, RDF a další formáty s otevřenou specifikací. To umožňuje každému, kdo má zájem, data snadno získat a zpracovat počítačem.
  • Data jsou poskytována pod licencí, která neklade žádná omezení na jejich užití, viz návod na stanovení podmínek užití. To znamená, že uživatelé mají právo data libovolně šířit, upravovat a využívat pro jakýkoli účel, včetně komerčního. Podmínky užití by měly být jasně uvedeny a snadno dostupné.
  • Data jsou zaregistrována v Národním katalogu otevřených dat (NKOD) jako datové sady opatřené přímými odkazy na datové soubory, které je tvoří. To usnadňuje jejich vyhledávání a objevování v centrálním katalogu. Každá datová sada by měla mít svůj unikátní identifikátor a odkaz na místo, kde jsou data uložena.
  • Data jsou poskytována v co nejvyšší úrovni detailu a granularitě, která je možná bez porušení ochrany osobních údajů nebo jiných právních omezení. To znamená, že data obsahují úplný obsah databáze nebo agregovanou statistiku. Data by neměla být zbytečně filtrována, anonymizována nebo agregována.
  • Data jsou doprovázena popisem jejich obsahu, struktury, zdroje, aktualizace a kvality. To znamená, že data jsou opatřená dokumentací, která je srozumitelná pro širokou veřejnost a obsahuje metadata podle standardů DCAT-AP-CZ nebo DCAT-AP.
  • Data jsou prezentována v takovém formátu a kódování, které umožňuje jejich snadné načtení a analýzu počítačem. To znamená, že data jsou připravena s cílem co nejsnazšího strojového zpracování programátory apod. Data by měla být konzistentní, validní a bez chyb.
  • Data jsou poskytována s informací o tom, kdo je za ně zodpovědný a jak se s ním spojit v případě dotazů nebo připomínek. To znamená, že data jsou opatřená kontaktem na kurátora pro zpětnou vazbu (chyby, žádost o rozšíření, apod.). Kurátor by měl být schopen reagovat na požadavky uživatelů a zajistit pravidelnou aktualizaci dat.
  • Data jsou publikovány dle otevřených formálních norem ve smyslu § 4b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Zdroj: opendata.gov