PKO_dle_ucetni_operace.xlsx

URL: https://opendata.praha.eu/dataset/2836f5fd-0c89-4958-9ab7-90c6f9db97f8/resource/de66263d-7d3d-4524-a426-8d0ab750debb/download/c4a8b65e-3051-4e9d-acba-2d27b7051136-pko_dle_ucetni_operace.xlsx

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Přehled předpisů a přijatých plateb poplatku za komunální odpad k datu účetní evidence.

Zdroj: Poplatek za komunální odpad MHMP dle účetní operace

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Říjen 19, 2020
Vytvořeno Říjen 19, 2020
Formát application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Dotčené časové období od 2011-01-01
Odkaz na schéma datového zdroje https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/PKO_dle_ucetni_operace.schema.json