Seznam odpadkových košů a košů na psí ...

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/9364dec4-34cb-419e-9625-6cc838976afc/resource/2a6db584-90f9-44dc-ba6e-805458058dfd/download/dfc0055c-576f-4db2-9898-d8d025917172-ds_koe-ve-sprav-op.xlsx

Datová sada, která obsahuje informace o seznamu odpadkových košů na Praze 11. Městská část Praha 11 provozuje prostřednictvím Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 (OŽP) na Jižním Městě celkem 624 košů, z toho 412 odpadkových košů, 204 košů na psí exkrementy a 8 stojanů na pomůcky ke sběru psích exkrementů (stav ke dni aktualizace tohoto článku). Koše jsou umístěny na plochách veřejné zeleně svěřených do správy OŽP, jako jsou zejména parky, vnitrobloky nebo veřejná dětská a sportovní hřiště. Většina košů ve správě OŽP je standardního plastového typu, kovové koše na Centrálním parku byly umístěny v rámci jeho rekonstrukce Magistrátem hl. m. Prahy a na některých dalších místech (hřiště, revitalizované vnitrobloky apod.) jsou v provozu různé jiné dřevěné, kovové či plastové koše včetně atypických.

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Září 8, 2020
Vytvořeno Září 8, 2020
Formát application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Dotčené časové období od 2020-01-01
Dotčené časové období do 2020-12-31
Odkaz na schéma datového zdroje https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/zivotni-prostredi/uklid-verejnych-prostranstvi/odpadkove-kose.html