Dopravní přestupky MHMP 2015

Informace o přestupcích spadajících do agendy organizace dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Ing. Tibor Šárközi
Naposledy aktualizováno 8 Září 2020, 15:02 (UTC)
Vytvořeno 30 Duben 2020, 14:38 (UTC)
Odkaz na podmínky užití http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero
Poskytovatel dat Magistrát hl. m. Prahy
Typ územního prvku RÚIAN VÚSC
Kód územního prvku RÚIAN 19
Klasifikace dle EUROVOC http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/7944
Odkaz na dokumentaci datové sady https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Dopravni_prestupky_MHMP.documentation.html
Dotčené časové období od 2015-01-01
Dotčené časové období do 2015-12-31