Dopravní přestupky MHMP 2016

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/df4b4faa-7a79-4b96-82f8-c855623ea3e0/resource/392c6bd4-daaa-4aa6-97d5-fc3e544f2f66/download/7736a486-36b3-47c1-8fc4-65ef1ffabf61-mhmp_dopravni_prestupky_2016.csv

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Informace o přestupcích spadajících do agendy organizace dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních...

Zdroj: Dopravní přestupky MHMP 2016

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Září 8, 2020
Vytvořeno Září 8, 2020
Formát text/csv
Odkaz na podmínky užití http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero
Dotčené časové období od 2016-01-01
Dotčené časové období do 2016-12-31
Odkaz na schéma datového zdroje https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Dopravni_prestupky_MHMP.schema.json