Dopravní přestupky MHMP 2018

URL: https://opendata.praha.eu/dataset/0d285576-1863-4725-9f81-f8490e066eb3/resource/fd3eecac-3594-45a8-a0ed-b8ca392bf7ca/download/1199d54b-4421-4d5d-bc53-8e23d4aeb1d5-mhmp_dopravni_prestupky_2018.csv

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Informace o přestupcích spadajících do agendy organizace dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních...

Zdroj: Dopravní přestupky MHMP 2018

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Září 8, 2020
Vytvořeno Září 8, 2020
Formát text/csv
Odkaz na podmínky užití http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero
Dotčené časové období od 2018-01-01
Dotčené časové období do 2018-12-31
Odkaz na schéma datového zdroje https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Dopravni_prestupky_MHMP.schema.json