Dopravní přestupky MHMP 2020

URL: https://storage.golemio.cz/ckan/mporga/MHMP_dopravni_prestupky_2020.zip

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Informace o přestupcích spadajících do agendy organizace dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních...

Zdroj: Dopravní přestupky MHMP 2020

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Září 8, 2020
Vytvořeno Září 8, 2020
Formát application/zip
Odkaz na podmínky užití http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero
Dotčené časové období od 2020-01-01
Odkaz na schéma datového zdroje https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Dopravni_prestupky_MHMP.schema.json