Finanční vztahy mezi HMP a MČ HMP 2020

Rozpočet schválený, rozpočet upravený a čerpání rozpočtu za rok 2020.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Dana Počtová
Naposledy aktualizováno 10 Březen 2021, 14:13 (UTC)
Vytvořeno 2 Září 2020, 13:22 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat Magistrát hl. m. Prahy
Periodicita aktualizace R/P1M
Typ územního prvku RÚIAN VÚSC
Kód územního prvku RÚIAN 19
Klasifikace dle EUROVOC http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/7384
Odkaz na dokumentaci datové sady https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Financni_vztahy_mezi_HMP_a_MC_HMP.documentation.html
Dotčené časové období od 2020-01-01
Dotčené časové období do 2020-12-31